VIOLETA

Biti drugačiji i neprekidno se okretati inovacijama, krilatica je kojom se Violeta vodi pri razvoju svih svojih proizvoda.
Prepoznajući stvarne potrebe potrošača, nude proizvode visoke kvalitete koji će u potpunosti zadovoljiti želje svakog pojedinca.